Area map

Exits

You can check what buildings are in the area from the exits.

1

Connecting walkway to Midosuji Azuchimachi Bldg. / Midosuji east side / Azuchimachi 2- & 3-chome / Bingomachi 2- & 3-chome / Kawaramachi 2- & 3-chome / Awajimachi 2- & 3-chome

2

Connecting walkway to Osaka Daini Yuraku Bldg. / Midosuji west side / Kitamido Temple / Hommachi 4-chome / Bingomachi 4-chome / Kawaramachi 4-chome / Awajimachi 4-chome  / Utsubohommachi 1-chome

3

Connecting walkway to Midosuji Hommachi Bldg. / Midosuji east side / Hommachi-dori north side / Hommachi 2- & 3-chome / Minamihommachi 2- & 3-chome / Azuchimachi 2- & 3-chome / Bingomachi 2- & 3-chome / Kawaramachi 2- & 3-chome / Awajimachi 2- & 3-chome

4

Connecting walkway to Mido Bldg. / Midosuji west side / Hommachi-dori north side / Hommachi 4-chome / Minamihommachi 4-chome / Bingomachi 4-chome / Kawaramachi 4-chome / Awajimachi 4-chome / Utsubohommachi 1-chome

5

Connecting walkway to Mido Bldg. / Midosuji west side / Hommachi-dori north side / Hommachi 4-chome / Minamihommachi 4-chome / Bingomachi 4-chome / Kawaramachi 4-chome / Awajimachi 4-chome / Utsubohommachi 1-chome

6

Connecting walkway to Mido Bldg. / Midosuji west side / Hommachi-dori north side / Hommachi 4-chome / Minamihommachi 4-chome / Bingomachi 4-chome / Kawaramachi 4-chome / Awajimachi 4-chome / Utsubohommachi 1-chome

7

Connecting walkway to Hommachi Garden City / Midosuji east side / Hommachi-dori south side / Shinsaibashisuji / Dobuikesuji / Hommachi 2- & 3-chome  / Minamihommachi 2- & 3-chome

8

Connecting walkway to Yodoko Bldg.  / Midosuji west side / Hommachi-dori south side / Minamimido Temple / Minamihommachi 4-chome / Hommachi 4-chome / Nishihommachi 1-chome / Semba-chuo 4-chome / Kyutaromachi 4-chome / Kitakyuhojimachi 4-chome  / Minamikyuhojimachi 4-chome

10

Connecting walkway to Semba Center Bldgs. 1-9 / Chuo-odori south side / Semba-chuo 2 & 3-chome / Kyutaromachi 2- & 3-chome / Kitakyuhojimachi 2- & 3-chome / Minamikyuhojimachi 2- & 3-chome

11

Connecting walkway to Semba Center Bldgs. 1-9 / Semba-chuo 2 & 3-chome  / Minamihommachi 2- & 3-chome

12

Connecting walkway to DIC Bldg. / Shinsaibashisuji / Dobuikesuji / Kyutaromachi 2- & 3-chome / Kitakyuhojimachi 2- & 3-chome / Minamikyuhojimachi 2- & 3-chome

13

Midosuji west side / Minamimido Temple / Namba-jinja Shrine / Kyutaromachi 4-chome / Kitakyuhojimachi 4-chome / Minamikyuhojimachi 4-chome

14

Connecting walkway to Osaka Center Bldg.

15

Yotsubashisuji / Toki-jinja Shrine / Ikasuri-jinja Shrine / Kyutaromachi 4-chome / Kitakyuhojimachi 4-chome / Minamikyuhojimachi 4-chome / Awaza 1-chome / Itachibori 1-chome

16

Connecting walkway to Semba Center Bldg. 10 / Semba-chuo 3 & 4-chome

17

Yotsubashisuji / Minamihommachi 4-chome / Hommachi 4-chome / Nishihommachi 1-chome / Utsubohommachi 1-chome

18

To APA HOTEL&RESORT(MIDOSUJI HOMMACHI EKI TOWER)(Passage) / Minamihommachi 3- & 4-chome / Hommachi 3- & 4-chome / Nishihommachi 1-chome / Utsubohommachi 1-chome

(Exit 1) 7:30 am - last train /