• M27
  • 我孫子

周邊地圖

出入口

從出入口可確認周邊建築物

1

我孫子筋東側 / 苅田3-7丁目 / 城市巴士乘車處

2

我孫子筋西側 / 我孫子觀音 / 我孫子東1・2丁目 / 我孫子2-4丁目 / 城市巴士乘車處

3

我孫子筋東側 / 苅田6-9丁目 / 庭井2丁目 / 城市巴士乘車處

4

我孫子筋西側 / 我孫子觀音 / AOTS關西研修中心 / 我孫子東2・3丁目 / 我孫子4丁目 / 杉本1丁目 / 住吉體育中心