• M27
  • 我孙子

周边地图

出入口

从出入口可确认周边建筑物。

1

我孙子筋东侧 / 苅田3-7丁目 / 城市巴士乘车点

2

我孙子筋西侧 / 我孙子观音 / 我孙子东1・2丁目 / 我孙子2-4丁目 / 城市巴士乘车点

3

我孙子筋东侧 / 苅田6-9丁目 / 庭井2丁目 / 城市巴士乘车点

4

我孙子筋西侧 / 我孙子观音 / AOTS关西研修中心 / 我孙子东2・3丁目 / 我孙子4丁目 / 杉本1丁目 / 住吉体育中心